64-bitised täisarvud ja printf/scanf

по-русски | in English

Teadmiseks C kasutajatele: 64-bitiste täisarvude lugemine ja kirjutamine on Windowsi ja Linuxi all veidi erinev.

Linuxi all (testimisserveris) kasutab GCC funktsioonide printf ja scanf realisatsioone GNU teegist glibc ja seal on 64-bitise märgiga täisarvu tunnuseks %Ld või %lld ja 64-bitise märgita täisarvu tunnuseks %Lu või %llu.

Windowsi all (enamuses arvutiklassides) kasutab GCC/MinGW funktsioonide printf ja scanf realisatsioone Microsofti teegist MSVCRT.DLL ja seal on 64-bitise märgiga täisarvu tunnuseks %I64d ja 64-bitise märgita täisarvu tunnuseks %I64u.

Selleks, et teie lahendus töötaks õigesti mõlemas keskkonnas, on kõige kasulikum vormistada sisend-väljund alltoodud näite eeskujul:

  #include <stdio.h>

  #ifdef _WIN32
    /* tunnused Windowsi jaoks */
    #define LONGLONG "%I64d"
    #define ULONGLONG "%I64u"
  #else
    /* tunnused Linuxi jaoks */
    #define LONGLONG "%Ld"
    #define ULONGLONG "%Lu"
  #endif

  int main() {
    long long a;
    int b;
    long c;
    unsigned long long d;
    double e;

    /* loeme 64-bitise arvu eraldi */
    scanf(LONGLONG, &a);
    /* loeme 64-bitise arvu teiste andmetega koos */
    scanf("%d%ld" ULONGLONG "%lf", &b, &c, &d, &e);
    /* kirjutame 64-bitise arvu eraldi */
    printf(LONGLONG "\n", a);
    /* kirjutame 64-bitise arvu teiste andmetega koos */
    printf("%d %ld " ULONGLONG " %lf\n", b, c, d, e);

    return 0;
  }

Eeltoodu kehtib ka printf ja scanf kasutamisel C++ programmides, kuid ei puuduta C++ streams-teegi (objektid cin, cout ja cerr ning klassid ifstream ja ofstream) kasutajaid.

Pascali, Java ja Pythoni sisend-väljundoperatsioonid töötavad Linuxi all samamoodi kui Windowsi all.

Lehekülg viimati muudetud October 13, 2016, at 03:01 PM